• 1994r. – utworzenie Stacji Unasieniania bazującej na Fermach Trzody Chlewnej i w Zakładach Rolnych podległych Zakładowi Rolniczo-Przemysłowemu “Farmutil   HS” w Śmiłowie na terenie dawnych województw: pilskiego, gorzowskiego, poznańskiego, koszalińskiego, słupskiego, bydgoskiego.
  • 1996-1999 – umowa Współpracy ze SHiUZ’em w Szczecinku.  Nadzór kontrolny i merytoryczny sprawowany przez SHiUZ w Wągrowcu.
inseminacja loch
Laboratorium inseminacja loch nasienie knurów

Insefarm Spółka z o.o.

2001 r. – wielka Grupa Firm Farmutil HS Holding S.A. powiększyła się o Spółkę Insefarm w Śmiłowie.

2002 r. – otwarcie najnowocześniejszej Stacji Produkcji Nasienia w Śmiłowie. Wybudowana została od podstaw według najnowszych trendów technologicznych. Powstało aż 160 stanowisk.

2011 r. – Spółka wprowadziła zintegrowany system CASA (Hamilton Thorne  UltiMate). Służy on między    innymi, do oceny jakości i ilości nasienia, dzięki czemu inseminacja loch jest skuteczniejsza.

2014 r. – otwarcie drugiej Stacji Produkcji Nasienia w Zelgniewie ( 154 stanowiska).