• 1994r. – utworzenie Stacji Unasieniania bazującej na Fermach Trzody Chlewnej i w Zakładach Rolnych podległych Zakładowi Rolniczo-Przemysłowemu „Farmutil   HS” w Śmiłowie na terenie dawnych województw: pilskiego, gorzowskiego, poznańskiego, koszalińskiego, słupskiego, bydgoskiego.
  • 1996r. – pozytywna weryfikacja przez Centralną Stację Hodowli Zwierząt w Warszawie i utworzenie Stacji Unasieniania Loch w Śmiłowie.
  • 1996-1999 – umowa Współpracy ze SHiUZ’em w Szczecinku oraz nadzór kontrolny i merytoryczny sprawowany przez SHiUZ w Wągrowcu.

Insefarm Spółka z o.o.

2001 r. – wielka Grupa Firm Farmutil HS Holding S.A. powiększyła się o Spółkę Insefarm w Śmiłowie.

2002 r. – otwarcie najnowocześniejszej Stacji Produkcji Nasienia w Śmiłowie wybudowanej od podstaw wg najnowszych trendów technologicznych (160 stanowisk)

2011 r. – Spółka wprowadziła zintegrowany system CASA (Hamilton Thorne  UltiMate) służący między    innymi    do oceny jakości i ilości nasienia

2014 r. – otwarcie drugiej Stacji Produkcji Nasienia w Zelgniewie ( 154 stanowiska)