Duroc Polska – NOWOŚĆ !!

Duroc Polska

To knury zakupione w Polsce, Umaszczenie od jasnozłotego do ciemnoczerwonego.

Duroc Polska charakteryzują się szerokim grzbietem, silnie umięśnioną łopatką i rozbudowaną szynką.

To knur, który idealnie łączy wysokie przyrosty dobowe oraz dobre wykorzystanie paszy. Tuczniki uzyskane po tym knurze szybko rosną, odznaczają się małym otłuszczeniem i dużą zawartością mięsa w tuszy.

Ta rasa jest odporna na warunki środowiskowe i posiada znakomite uwarunkowania adaptacyjne.

 

Informujemy, że knury użytkowane na Stacji Produkcji Nasienia w Śmiłowie są:

  • wolne od chorób łącznie z PRRS ( na bieżąco monitorowane przez PIW w Puławach)
  • wolne od genu wrażliwości na stres (zwierzęta są homozygotami dominującymi NN)
  • pozbawione genu RN
Numer knura Nazwa knura Rasa knura Przyrost Mięsność % Indeks Liczba sutków
2124 Zoli z Dobrzejewic Duroc 980 62,6 157 6/6
2125 Zoli z Dobrzejewic Duroc 824 61,6 131 6/6
2126 Zoli z Dobrzejewic Duroc 965 63,7 160 7/7
2127 Zoli z Dobrzejewic Duroc 957 65 166 7/6
2128 Zoli z Dobrzejewic Duroc 936 63,5 156 7/7
2129 Zoli z Dobrzejewic Duroc 943 63,5 157 6/6
2130 Zoli z Dobrzejewic Duroc 895 64,3 154 6/6
2131 Zoli z Dobrzejewic Duroc 922 63,2 153 6/6
2132 Zoli z Dobrzejewic Duroc 944 65,8 168 7/7
2133 Zoli z Dobrzejewic Duroc 929 63,3 154 6/7
2134 Zoli z Dobrzejewic Duroc 966 63,9 162 6/7
2135 Zoli z Dobrzejewic Duroc 958 60,3 144 7/7