Landrace JSR Anglia

Informujemy, że knury użytkowane na Stacji Produkcji Nasienia w Śmiłowie są:

  • wolne od chorób łącznie z PRRS ( na bieżąco monitorowane przez PIW w Puławach)
  • wolne od genu wrażliwości na stres (zwierzęta są homozygotami dominującymi NN)
  • pozbawione genu RN
Numer knura Nazwa nadana przez Polsus Rasa Pochodzenie Ojciec Matka Liczba sutków Net Economic Index
1475 PYRUS LANDRACE/ PBZ ANGLIA RPWW 4343 RPWW 2787 8/9 515.78
1476 ARBOR LANDRACE/ PBZ ANGLIA RPWW 6067 RPWW 3766 7/7 507.17