Large White JSR Anglia

Informujemy, że knury użytkowane na Stacji Produkcji Nasienia w Śmiłowie są:

  • wolne od chorób łącznie z PRRS ( na bieżąco monitorowane przez PIW w Puławach)
  • wolne od genu wrażliwości na stres (zwierzęta są homozygotami dominującymi NN)
  • pozbawione genu RN
Numer knura Nazwa nadana przez Polsus Rasa Pochodzenie Ojciec Matka Liczba sutków Net Economic Index
1472 BORDER LARGE WHITE/ WBP ANGLIA WPWY 6829 WPWM 1785 8/7 520.76
1474 ELMO LARGE WHITE/ WBP ANGLIA WPWN 9013 WPWM 0316 7/7 520.76