Wielka Biała Polska (wbp)

Rasa mateczna, bardzo popularna w Polsce. Jest to świnia typu mięsnego, szybko rosnąca i stosunkowo późno dojrzewająca. Tułów mocny, długi, o szerokim i równym grzbiecie i krzyżu. Zad bardzo długi z dobrze rozwiniętymi szynkami. Nogi mocne, proste, dość wysokie i szeroko rozstawione.Umaszczenie białe (dopuszczalne pojedyncze, małe czarne łatki). Bardzo dobra płodność – 10-12 prosiąt w miocie(nierzadko 16-18 żywych) i mleczność. Lochy wykazują dużą troskliwość macierzyńską. Świnie rasy wbp są odporne na stres i wyróżniają się mocną konstytucją, co predestynuje je do chowu wielkostadnego. Wymagają jednak suchych i dobrze wentylowanych pomieszczeń i racjonalnego żywienia. Mają wysokie przyrosty i dobrze wykorzystują paszę. Wbp jest rasą mateczną i w czystej rasie lub w krzyżówce z pbz stanowi doskonały komponent mateczny do krzyżowania towarowego z rasami kolorowymi.

Informujemy, że knury użytkowane na Stacji Produkcji Nasienia w Śmiłowie są:

  • wolne od chorób łącznie z PRRS ( na bieżąco monitorowane przez PIW w Puławach)
  • wolne od genu wrażliwości na stres (zwierzęta są homozygotami dominującymi NN)
  • pozbawione genu RN
Numer knura Nazwa knura Rasa knura Pochodzenie Ojciec Matka Przyrost Mięsność % Indeks Liczba sutków
1684 ROBUS Z DOBRZEJEWIC WBP KANADA KANADA POLSKA 918 63,4 160 7/7
1685 ROBUS Z DOBRZEJEWIC WBP KANADA KANADA POLSKA 888 61,9 151 7/7
1778 RAFI Z DOBRZEJEWIC WBP FRANCJA FRANCJA POLSKA 848 62,8 147 8/8
1776 KANAR Z DOBRZEJEWIC WBP KANADA KANADA POLSKA 861 61,8 146 7/8
1775 KANAR Z DOBRZEJEWIC WBP KANADA KANADA POLSKA 868 62,5 149 7/8
1774 KANAR Z DOBRZEJEWIC WBP KANADA KANADA POLSKA 841 63,5 148 8/7
1773 ROBUS Z DOBRZEJEWIC WBP KANADA KANADA POLSKA 870 64,1 155 8/7
1771 WARDI Z DOBRZEJEWIC WBP KANADA KANADA POLSKA 895 63,2 156 7/7
1770 WARDI Z DOBRZEJEWIC WBP KANADA KANADA POLSKA 874 64,6 157 8/7
1772 POLAR Z DOBRZEJEWIC WBP FRANCJA FRANCJA POLSKA 874 62,8 151 7/7
1687 KANAR Z DOBRZEJEWIC WBP KANADA KANADA POLSKA 940 61,3 157 7/7