Wielka Biała Polska (wbp)

Rasa mateczna, bardzo popularna w Polsce. Jest to świnia typu mięsnego, szybko rosnąca i stosunkowo późno dojrzewająca. Tułów mocny, długi, o szerokim i równym grzbiecie i krzyżu. Zad bardzo długi z dobrze rozwiniętymi szynkami. Nogi mocne, proste, dość wysokie i szeroko rozstawione.Umaszczenie białe (dopuszczalne pojedyncze, małe czarne łatki). Bardzo dobra płodność – 10-12 prosiąt w miocie(nierzadko 16-18 żywych) i mleczność. Lochy wykazują dużą troskliwość macierzyńską. Świnie rasy wbp są odporne na stres i wyróżniają się mocną konstytucją, co predestynuje je do chowu wielkostadnego. Wymagają jednak suchych i dobrze wentylowanych pomieszczeń i racjonalnego żywienia. Mają wysokie przyrosty i dobrze wykorzystują paszę. Wbp jest rasą mateczną i w czystej rasie lub w krzyżówce z pbz stanowi doskonały komponent mateczny do krzyżowania towarowego z rasami kolorowymi.

Informujemy, że knury użytkowane na Stacji Produkcji Nasienia w Śmiłowie są:

  • wolne od chorób łącznie z PRRS ( na bieżąco monitorowane przez PIW w Puławach)
  • wolne od genu wrażliwości na stres (zwierzęta są homozygotami dominującymi NN)
  • pozbawione genu RN
Numer knura Nazwa knura Rasa knura Pochodzenie Ojciec Matka Przyrost Mięsność % Indeks Liczba sutków
2123 WARDI Z DOBRZEJEWIC WBP KANADA KANADA POLSKA 793 60,3 131 8/8
2122 LAMARK Z DOBRZEJEWIC WBP ANGLIA ANGLIA POLSKA 915 63,2 159 7/7
2121 LAMARK Z DOBRZEJEWIC WBP ANGLIA ANGLIA POLSKA 944 62,7 162 7/7
2120 LAMARK Z DOBRZEJEWIC WBP ANGLIA ANGLIA POLSKA 929 63,4 162 7/7
2119 KANAR Z DOBRZEJEWIC WBP KANADA KANADA POLSKA 929 64,9 167 7/7
2118 KANAR Z DOBRZEJEWIC WBP KANADA KANADA POLSKA 944 63,5 164 8/8
2235 PILAR Z DOBRZEJEWIC WBP ANGLIA ANGLIA POLSKA 991 65,3 8/8
2236 PILAR Z DOBRZEJEWIC WBP ANGLIA ANGLIA POLSKA 954 61,1 8/7