Laboratorium Insefarm

Inseminacja loch, nasienie knurów

Tel. 67 28 14 374

Z-ca kierownika Stacji

Laborant

Laborant

Laborant

Laboratorium inseminacja loch nasienie knurów