Laboratorium Insefarm

Inseminacja loch, nasienie knurów

Tel. 67 28 14 374

Kierownik Stacji Produkcji Nasienia

  • Alicja Rogusz
  • email : a.rogusz@insefarm.pl
  • tel: 667 984 934

Z-ca Kierownika Stacji Produkcji Nasienia

Koordynator Zespołu

  • Przemysław Lisiński
  • email: p.lisinski@insefarm.pl
  • tel: 667 984 947

Laborant

Laborant

Laboratorium inseminacja loch nasienie knurów