Neckar Choice Genetics

Jest wspaniałym połączeniem zalet knura P76 oraz knura Solbeck, przyrosty dzienne zbliżone do P 76, powierzchnia oka polędwicy do Solbeck. Łączy w sobie wysokie tempo wzrostu i wysoką mięsność co gwarantuje wysokie oko polędwicy . Odporny na stres NN. Charakteryzuje się dobrą konformacją.

Informujemy, że knury użytkowane na Stacji Produkcji Nasienia w Śmiłowie są:

  • wolne od chorób łącznie z PRRS ( na bieżąco monitorowane przez PIW w Puławach)
  • wolne od genu wrażliwości na stres (zwierzęta są homozygotami dominującymi NN)
  • pozbawione genu RN
Numer knura Linia Pochodzenie Ojciec Matka Przyrost ( wiek przy 115 kg) Mięsność % Indeks Liczba sutków
1885 NECKAR CHOICE GENETICS FRANCJA POLSKA 153 66,4 133 13
1884 NECKAR CHOICE GENETICS FRANCJA POLSKA 148 64,5 111 13
1883 NECKAR CHOICE GENETICS FRANCJA POLSKA 157 65,8 125 13
1882 NECKAR CHOICE GENETICS FRANCJA POLSKA 165 65,0 110 12